søndag 10. juni 2012

Stallo :)

Stram fin stand. Stallo var knappe 5mnd da han tok stand første gang.