tirsdag 9. oktober 2012

Rypefall for Troll og Ramp

Selv om jaktprøvedebyen til Troll ikke gikk så bra viser gutten at ryper det har han teket på. Rolig i fugl er han også. Storebror Ramp er litt mer ubehersket og reiser litt lengre enn far liker ;)

 
Troll øverst og Ramp under.